Λίστα
ενδιαφέροντος


Φωτιστικά Oροφής - Ceiling Lights

It's the
LIGHT

Blob PL by Giarnieri

Lamp with aluminium structure and
methacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black
and dove grey.
Dimmable LED light source.
Indirect illumination.