Λίστα
ενδιαφέροντος


Κρεμαστά Mονόφωτα - Hanging Small Lights

It's the
LIGHT

BOOL LAMPSHADE – ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

There are endless ways to make lights from second life materials and objects. And when it comes to eco chic lighting, it seems that paper pulp, cardboard and paper mâché can offer a wealth of opportunities. Paper might seem like the humblest of materials, but as illustrated here, in the right hands it can become something truly elegant, contemporary and magical.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 2 ΜΕΓΕΘΗ; 23X23 KAI 23X50