Λίστα
ενδιαφέροντος


Επιτραπέζια Φωτιστικά - Table Lights

It's the
LIGHT

Dusk table lamp by 101 Coppenhagen

Lamp base Materials: Aluminium
Finish: Oxidized
Lamp shade Materials: Aluminium
Finish: Oxidized
Stand Materials: Aluminium
Finish: Brushed

Width (cm)30
Depth (cm) 20
Height (cm) 50