Λίστα
ενδιαφέροντος


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ - METAL FURNITURE - MIRRORS

It's the
LIGHT

F2002

0.00

Καλογέρος κατασκευασμένος από μπρούτζο. Ύψος 182 cms και διάμετρος 45 cms.