Λίστα
ενδιαφέροντος


Ντουλάπες - Wardrobes

It's the
LIGHT

Filo 120 hinged door

0.00

The handle integrated in the door is part of the streamlined design idea. The many storage possibilities form part of a vision of everyday needs.