Λίστα
ενδιαφέροντος


Κρεμαστά Mονόφωτα - Hanging Small Lights

It's the
LIGHT

K4090

0.00

Φωτιστικό τύπου καμπάνας με διαχύτη στο κάτω μέρος. Ομοιόμορφος φωτισμός και αποφυγή θαμβώσεων με το συγκεκριμένο εξάρτημα.