Λίστα
ενδιαφέροντος


Διαχωριστικά Εξωτερικών Χώρων - Outdoor Dividers

It's the
LIGHT

Frames

0.00

Frames is a module used as a room divider, fence or paneling,
both in horizontal and vertical position throught the use
of its specific ballasts.

The composition is characterized by flared surfaces that
are the framework for small windows, making them pleasant
geometric glimpses.