Λίστα
ενδιαφέροντος


Κρεμαστά Mονόφωτα - Hanging Small Lights

It's the
LIGHT

Viceversa by Kundalini

Can be installed in such a way that it is possible to place a plant in the
glass diffuser: the Viceversa suspension by Kundalini.With integrated LEDs, dimmable.