Λίστα
ενδιαφέροντος


Καναπέδες - Sofas

It's the
LIGHT

MALAWI SOFA – ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΠΟ ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΡΑΤΤΑΝ

The Loveseat is a size variation of our classic malawi chair. The classic malawi chair takes its inspiration from a simpler chair found around the shores of Lake Malawi. We transformed the aesthetic with intricately woven patterns, creating the iconic Love Seat that will never go out of style. Each sofa is  woven with a rich sense of cultural tradition and is handmade out of bamboo and rattan.

60cm ΒΑΘΟΣ x 120cm ΜΗΚΟΣ x 80cm ΥΨΟΣ