Λίστα
ενδιαφέροντος


Χαλιά - Carpets

It's the
LIGHT

PLAITED RUG – ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΠΛΕΚΤΟ ΧΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

This rug is handwoven out of Lutintzi grass in Swaziland but the process of weaving is different compared to the crocheted rug in order to give a  flatter and finer texture . This floor rug can be custom made to size and shape in order to fit in any room in the house.

Σχήμα και διάσταση: κατά παραγγελία