Διακοσμητικά Εξωτερικού Χώρου

It's the
LIGHT

Teo

Polyester rug to furnish with style even the outdoor settings.
It is made in various colors with measures of 3×2 meters.