Λίστα
ενδιαφέροντος


Επιτραπέζια Φωτιστικά - Table Lights

It's the
LIGHT

W203 Ilumina by Wastberg

Shining in the dark like an illuminated manuscript,
w203 Ilumina is our update of the classic library
lamp – drawing on innovative lighting technology
while personifying our love of materials.