Καρέκλες - Καναπέδες Εξωτερικού Χώρου

It's the
LIGHT

DVELAS CREW FOLDING CHAIR

A folding chair that can be piled up that consists of an articulated structure of laminated phenolic birch plywood and cylindrical bars of sycamore wood.