Λίστα
ενδιαφέροντος


Καθίσματα - Chairs

It's the
LIGHT

MALAWI CHAIR – ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΠΟ ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΡΑΤΤΑΝ

This chair is inspired from it’s simpler version that was found around the shores of Lake Malawi. It is ergonomically designed to mold to your body for maximum comfort and relief. The intricately woven patterns that are handmade out of bamboo and rattan, create the iconic Malawi chair that will never go out of style and will be the perfect way to relax in your bedroom or sitting room.

ΥΨΟΣ: 80cm

ΒΑΘΟΣ:60cm